ZKOND – Digital Agency
Reklambyrå

Helsingborg

Grustagsgatan 1C
254 64 Helsingborg
info@zkond.se

Försvarsutbildarna

WEBB/MARKNADSFÖRING/STUDIO

Organisationen Försvarsutbildarna är en viktig verksamhet i vårt samhälle. Försvarsutbildarna gör allt mellan att erbjuda dess medlemmar välplanerade övningar till att informera samhället om totalförsvar och krishantering. Till våra goda vänner på Försvarsutbildarna skapar vi rekryteringskampanjer varje år för att rekrytera fler medlemmar. Vi hanterar allt från skapandet till det administrativa för att bilda lyckade och framgångsrika kampanjer. 

2021

Tiktok/Facebook/Instagram

2020

Facebook/Instagram