ZKOND – Digital Agency
Reklambyrå

Helsingborg

Grustagsgatan 1C
254 64 Helsingborg
info@zkond.se

Freezone

WEBB/MARKNADSFÖRING/STUDIO

För ungdomar i samhället som upplever orättvisa och utfrysning finns Freezone till för att ge en hjälpande hand. Med utbildning, stöd och föreläsningar ser Freezone till att finnas till hands för ungdomar i alla åldrar. För att framföra Freezones viktiga budskap har vi sett till att förbättra deras hemsida grafiskt såväl som deras texter. Till Freezone har vi även skapat videomaterial för att åter föra fram deras budskap om strävan att ingen kämpar ensam.