0736637945 info@zkond.se

Kontakt

Privacy Policy

Privacy Policy för
ZKOND Media AB
(Org.nr 556898-5633)

Senast uppdaterad: 2023-05-22

Denna Privacy Policy beskriver hur ZKOND Media AB (“vi”, “oss” eller “företaget”) samlar in, använder och skyddar personlig information som vi får när du använder våra tjänster. Vi är dedikerade till att skydda din integritet och upprätthålla förtroendet för våra användare. Vi följer alla tillämpliga lagar och förordningar om integritetsskydd, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

 1. Information vi samlar in Vi kan samla in personlig information från dig när du besöker vår webbplats, använder våra tjänster eller på annat sätt interagerar med oss. Den information vi kan samla in inkluderar, men är inte begränsad till:
 • Namn, adress och kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer)
 • Företagsinformation
 • Demografisk information
 • Information om din användning av våra tjänster
 1. Syfte med insamling av information Vi samlar in personlig information för att förstå dina behov och erbjuda dig bättre tjänster. Vi kan använda den insamlade informationen för följande ändamål:
 • För att kontakta dig angående våra tjänster och potentiella affärsrelationer
 • För att förbättra våra tjänster och anpassa dem efter dina intressen och preferenser
 • För att utföra marknadsundersökningar och analyser för att förstå trender och efterfrågan
 • För att uppfylla lagliga skyldigheter
 1. Delning av information Vi kan komma att dela din personliga information med tredje parter i följande fall:
 • Om det är nödvändigt för att tillhandahålla de tjänster du begär
 • Om det krävs enligt lag eller vid rättslig process
 • Om vi tror att det är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet
 • Om företaget genomgår en företagsöverlåtelse eller sammanslagning, där din information kan överföras till den nya ägaren
 1. Dataskydd och säkerhet Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, användning eller förlust. Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din information, inklusive säkerhetsåtgärder som kryptering och åtkomstkontroll.

 2. Cookies och liknande tekniker Vi kan använda cookies och liknande tekniker för att förbättra din upplevelse av våra tjänster och samla in viss information. Du kan välja att acceptera eller avvisa cookies genom att anpassa inställningarna i din webbläsare. Observera att vissa funktioner på vår webbplats kan vara begränsade om du avaktiverar cookies.

 3. Dina rättigheter Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att begära åtkomst till den personliga information som vi har om dig, rätta felaktiga uppgifter, radera eller begränsa behandlingen av din information, och invända mot behandlingen av din information. Du har också rätt att lämna in klagomål till behöriga tillsynsmyndigheter.

 4. Ändringar i Privacy Policy Denna Privacy Policy kan komma att uppdateras med jämna mellanrum. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna policy för att hålla dig uppdaterad om hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information.

 5. Kontakta oss Om du har några frågor, bekymmer eller förfrågningar gällande vår Privacy Policy eller vår hantering av din personliga information, är du välkommen att kontakta oss på följande sätt:

ZKOND Media AB
Adress:Grustagsgatan 1C 254 64 Helsingborg
E-post: info@zkond.se
Telefon: +46736637945

Vi strävar efter att svara på alla förfrågningar inom en rimlig tidsram och göra vårt bästa för att lösa eventuella klagomål eller bekymmer du kan ha gällande vår hantering av din personliga information.

Följ vårt sociala nätverk

Anslut dig till vårt community på sociala medier, där vi delar inspiration, tips och råd

Huvudkontor

ZKOND MEDIA
Grustagsgatan 1c
254 64 Helsingborg

Mejla oss

info@zkond.se

Ring oss

0736637945

Gratis konsultationer

Boka ett möte i modulen