0736637945 info@zkond.se
Skantz

Skantz Diagnosverktyg

 

WEBSITE
diagnosverktyg.se

CATEGORIES
Meta Ads

Lönsam annonsering på Meta tillsammans med Skantz

Skantz började sin resa som en traditionell bilverkstad med inriktning på plåt och mekanik. På 90-talet observerade de de framväxande trenderna inom elektronik i moderna bilar, vilket ledde dem att göra en betydande förändring i deras affärsmodell. 2012 tog de steget fullt ut och gick in i försäljning av diagnosutrustning för bilar. Trots denna innovativa riktning, insåg Skantz att de behövde hjälp med att öka sin digitala närvaro och lönsamhet.

Vår Lösning

På Zkond inledde vi vårt samarbete med Skantz genom att göra en noggrann analys av deras företag och marknad. Vi skapade en tydlig strategi som vi sedan använde som grund för vår digitala annonsering.

Vi satte upp flera samordnade kampanjer på Meta, alla med syftet att driva mer trafik till Skantz hemsida och öka företagets lönsamhet. Våra kampanjer var inriktade på att nå ut till potentiella kunder som var i behov av diagnosutrustning och att upplysa dem om de högkvalitativa produkter som Skantz erbjuder.

Resultatet

Vårt samarbete med Skantz har varit mycket framgångsrikt. Redan under andra månaden av vår annonsering på Meta uppnådde vi en genomsnittlig ROAS (Return on Ad Spend) på 13,57. Detta innebär att för varje krona Skantz spenderade på annonsering, genererade de i genomsnitt 13,57 kronor i intäkter.

Chatta med oss idag för att bygga och skala ditt varumärke.

Du kommer att prata med Emil.

Eller mejla oss: info@zkond.se