0736637945 info@zkond.se
Reach vs impression

Reach vs impression

Inom marknadsföring är räckvidd och visningar två vanliga mätvärden som mäter framgången för en reklamkampanj. Även om de ofta används omväxlande, hänvisar de faktiskt till olika saker.

Räckvidd avser det totala antalet unika individer som ser en reklamkampanj. Detta mått används ofta för att mäta omfattningen av en reklamkampanj och för att avgöra hur många personer som har exponerats för den.

Visningar, å andra sidan, hänvisar till det totala antalet gånger en reklamkampanj visas. Detta mått används ofta för att mäta frekvensen av en reklamkampanj och för att avgöra hur många gånger den har setts av individer.

En viktig skillnad mellan räckvidd och visningar är hur de beräknas. Räckvidden beräknas genom att bestämma antalet unika individer som såg en reklamkampanj, medan visningar beräknas genom att bestämma det totala antalet gånger en reklamkampanj visades.

En annan viktig skillnad är vilken typ av information de tillhandahåller. Räckvidd ger information om omfattningen av en reklamkampanj och hur många personer som har exponerats för den, medan visningar ger information om frekvensen av en reklamkampanj och hur många gånger den har setts av enskilda.

Sammantaget är räckvidd och visningar två viktiga mätvärden som används för att mäta framgången för en annonskampanj. Även om de är relaterade ger de olika typer av information och beräknas på olika sätt.