0736637945 info@zkond.se
Vad kostar webbdesign?

VAD KOSTAR WEBBDESIGN?

Olika byråer tar olika priser för det arbete de utför, i detta inlägg ska vi gå in på vad webbdesign innebär och vad som kan motivera olika byråers priser. Vi kommer tala ut ifrån vår synpunkt och sättet vi arbetar på, det finns inget rätt eller fel när det gäller prissättningar utan man ska granska sina erfarenheter och arbeta därefter.

RÄTTVIS PRISSÄTTNING

Om vi börjar med vår byrå som exempel så har vi haft möjligheten att prissätta efter erfarenheten på vår webbdesigner. Han är högskoleutbildad och inte egenlärd som många är i dagens bransch. Det betyder i grund och botten att byrån har ett stort ansvar att prissätta så att webbdesignern får en lön som denne har rätt till. Det är bara sådant som är självklart men som vi gärna ville ta med ändå. Att vara webbdesigner är inget enkelt yrke och inte bara ska man kunna den tekniska delen utan man måste även vara kreativ och nytänkande.

I vår byrå strävar vi alltid efter kreativitet och när det bara kommer till en enkelt blir det målet inte svårt att uppnå. Hur som helst är det ju resultatet som kunden betalar för, processen är inte lika viktig och därför glömmer man ofta bort att beroende på arbete så tar webbdesign ofantligt många timmar. När vi ändå talar om timmar så kan vi säga att det är så vi prissätter, beroende på hur många timmar och resurser webbdesignen tar sätter vi våra priser efter det. Vi tycker att det är ett rättvist sätt att prissätta webbdesign eftersom vi kan precisera arbetet och dess timmar. Vissa väljer att använda sig av paketpriser vilket kan vara ungefär samma sak. Detta kan dock också vara ett sätt för ett företag att höja priserna ofantligt eftersom man inte räknar arbetstimmar och riktar sig därför till snabba lösningar. Det som då är viktigt att ta reda på är vad exakt som ingår och faktiskt sålla ut tjänsterna man inte har behov av. I våra offerter beskriver vi exakt vad som ingår och vad samtliga tjänster kostar. På så vis kan mottagaren av offerten ändra och föreslå annat innan arbetet börjar.

VÅGA TA BETALT

När man går in på exakta siffror kan vi här säga att vi som byrå tar mellan 750-1000 kr i timmen (2020) beroende på tjänst eftersom vi erbjuder många olika. Det finns även byråer som tar 2000 kr/h och även mer, det är inte fel utan precis som alltid som konsument får man läsa och finna något som passar en själv. Oftast är det större byråer som kan ta sådana priser eftersom dem båda är stora i varumärke och personal. Oavsett storlek på byrå ska man inte vara blyg att ta betalt för sitt arbete, det är viktigt att se sitt eget värde och låta produkten sedan tala för sig.

Trygghet & professionalism

Vi tar även betalt för 30% eller 50% av arbetet innan det är utfört för att säkerställa att arbetet faktiskt betalar sig. Man har hört och varit med om så många som tar betalt för hela arbetet efter och sedan kommer det ingen betalning. Man har möjlighet att stänga ner hemsidan och inte leverera arbetet om en betalning inte kommer in men tiden och timmarna är lagda och inte möjliga att ta tillbaka. Därför tycker vi att det är viktigt att ta betalt både innan och efter för att säkerställa. Det är viktigt i vissa fall att förklara och framföra metoden eftersom just denna metoden med att betala innan kan göra folk upprörda. Rent krasst är det en standardmetod i vår bransch och stöter du på någon som blir upprörd får man fråga sig själv om arbetet är värt mödan och striden med en sådan person. Hur som helst rekommenderar vi en sorts förbetalning för er säkerhet som byrå. För er som konsumenter är det viktigt att ni hittar en byrå som inger trygghet och professionalism.

Sammanfattningsvis, olika byråer tar olika priser beroende på olika faktorer som vi nu har väldigt ytligt skummat igenom. Det viktiga är återigen att prissätta så att man alltid kan förklara. Förklaringen bör alltid vara att priset representerar resurser och själva produkten i sig eftersom webbdesign är ett avancerad och komplex produkt, man ska alltså inte skämmas över att ta betalt. Till dig som konsument rekommenderar vi att ni inte bara undersöker priserna utan även själva företaget så att även dem representerar liknande värdegrund som er. Det gör själva arbetet, relationen mellan er och processen enklare och faktiskt trevligare.